Fischschuppe zvinveida dekorativais

Ar terminu „dekoratīvais ieklājums” saprot visdažādākos dabīgā šīfera ieklājuma veidus, kas īpaši izceļas uz fasādēs. Izšķir šaurleņķa, zvīņveida, šūnveida, astoņstūru un „coquettes” dekoratīvos ieklājumus.

Šaurleņķa, astoņstūru un "coquettes" ieklājumus var izmantot gan dabīgā šīfera jumtam, gan dabīgā šīfera fasādei, bet zvīņveida un šūnveida ieklājumus tikai fasādei. Ieklāšana ir līdzīga kā taisnstūra ieklājumam.

 

 

 

 "Zvīņveida dekoratīvais ieklājums"  "Zvīņveida dekoratīvais ieklājums"  "Zvīņveida dekoratīvais ieklājums"    

    Uzzināt cenu!