Pielietojams tikai fasādēs.

Horizontālais ieklājums ir viens no ekonomiski izdevīgākajiem šīfera seguma veidiem. To veido diagonāls salaiduma ieklājums. Pievilcīgs ir stāvformāta plākšņu izmantojums. Plāksnes veido horizontālu pārklājumu. Līdzīgi kā pie taisnstūra dubultieklājums, rodas ārēji mierīgas, atturīgas fasādes kopskats.

 "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"  "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"  "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"  "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"  "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"  "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"
 "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"  "Rathscheck šīfera jumti un fasādes - Horizontālais ieklājums"     

    Uzzināt cenu!